Tjenester

Konsulenttjenester innen risikostyring, HMS og kvalitet

For et tryggere og mer bærekraftig samfunn

Alme Solutions har erfaring fra et bredt spekter av tjenester innen risikostyring, HMS og kvalitet. Med et analytisk sinn og praktisk tilnærming ønsker vi å bidra til at våre kunder oppnår sine mål innen HMS og kvalitet. Vår hjelp kan komme gjennom enkeltstående analyser, revisjoner eller granskninger, men også gjennom kortere eller lengre innleie i virksomheten. Vi legger stor vekt på tett samarbeid med og involvering fra våre kunder, slik at det blir en læringseffekt i organisasjonen.

Gjennom et bredt nettverk av partnere har Alme Solutions tilgang på ressurser innen en rekke kompetanseområder, både de samme som vi selv dekker (for å kunne ta større oppdrag) og kompetanser som utfyller egne områder (for å kunne ta oppdrag som krever bredere kunnskap). Eksempler på kompetanseområder som dekkes av våre samarbeidspartnere:

  • Prosjektering og tekniske analyser av jernbanesystemer
  • Digitalisering og programmering
  • Pålitelighetsanalyser
  • Sikkerhetskultur
  • Ledelse
  • Automatisering og autonome transportsystemer