Om oss

Visjonen til Alme Solutions er å bidra til et tryggere og mer bærekraftig samfunn. Dette skal vi gjøre gjennom å hjelpe våre kunder med deres risikostyring, spesielt innen områdene sikkerhet, miljø og kvalitet.

Daglig leder Inge A. Alme har mer enn 20 års erfaring innen dette fagfeltet, både som konsulent og som konserndirektør for HMS&K i et større entreprenørselskap innen infrastruktur. Med internasjonal erfaring fra de andre nordiske landene, Storbritannia, USA og en rekke andre land kan Alme Solutions både gi assistanse til lokale selskap i Norge og globale aktører.

Alme Solutions er mest aktiv innenfor energi og transportsektorene. Vår erfaring er dog at prinsippene for god risikostyring enkelt lar seg overføre fra en industri til en annen, så ikke la disse sektorene være en begrensning mot å kontakte oss for å diskutere mulige oppdrag.

Ta kontakt på info@almesolutions.no.