Programvare

OBARA

Programvaren OBARA (Operasjonell BARriereAnalyse) er utviklet av Obara AS og er et web-basert verktøy for gjennomføring og oppfølging av risikoanalyser. Verktøyet er tilpasset for bruk ved kvalitative barriereanalyser og passer både i planlegging og utføring av arbeidsoperasjoner som kan medføre ulykker eller arbeidsrelaterte skader.

Alme Solutions er eneforhandler av programvaren og tilbyr også opplæring og annen støtte i innføring og bruk av verktøyet. Ta kontakt for en demonstrasjon av OBARA.

OBARA i jernbanebransjen

OBARA brukes allerede i jernbanebransjen og er spesielt egnet til å dokumentere hvilke barrierer man har og hvordan man sikrer at man har kontroll på dem gjennom design, operative og vedlikeholdsrelaterte tiltak. Ved bruk av OBARA oppfyller man kravene i CSM-RA til utføring av fareidentifikasjon, risikoestimering, risikoevaluering og oppfølging gjennom en farelogg. Bruk av OBARA effektiviserer gjennomføringen av risikoanalysene og gir viktig beslutningsstøtte i forhold til prioriteringer av sikkerhetstiltak i organisasjonen.

 

OBARA i energisektoren og operativ drift

OBARA er spesielt godt egnet til å evaluere risiko i operativ drift. Gjennom den praktiske tilnærmingen i risikoanalysen er det enkelt for operativt personell å delta i analyseprosessen, og man kan enkelt sjekke ut effekten av foreslåtte tiltak. Verktøyet brukes i dag av entreprenører innen energisektoren og har vist seg å fungere veldig bra som støtte både i planlegging og utføring av risikofylte operasjoner.

Obara AS

Obara AS er et selskap eiet og drevet av Øystein Berg og Inge Alme.

Øystein har over 20 års erfaring fra softwareutvikling og var sentral i utviklingen av programvarehuset Mintra AS fra starten i 1998 til han valgte å forlate selskapet i 2019. Han var da CTO og har stått bak en rekke programvarer og applikasjoner både relatert til opplæring og HMS.

Inge har over 20 års erfaring innen risikoanalyser og HMS, både i Norge og internasjonalt. Det meste av tiden har han jobbet tett med kunder innen transport- og energisektorene, men han har også innehatt rollen som HMS&K-direktør i et internasjonalt entreprenørselskap. Inge har i en årrekke sittet i styret i ESRA-Norge, den norske grenen av den Europeiske foreningen for risiko- og pålitelighetsanalyser.

For å logge inn i OBARA, gå til www.obara.no