banner

REVISJON & GRANSKNING

"En mann som gjør en feil og ikke retter på den, han gjør enda en feil." Konfusius

REVISJON

Alme Solutions kan bistå virksomheter med deres revisjonsvirksomhet, som f.eks. gjennomføring av interne revisjoner eller revisjoner av underleverandører. Revisjonene kan både ta utgangspunkt i lover/regler, standardarder, selskapets interne rutiner eller spesifikasjoner i kontrakter.  

Vi kan også gjennomføre revisjoner av virksomheten som forberedelse til sertifiseringsrevisjoner, som f.eks. for ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001/OHSAS 18001.

GRANSKNING

Ulykkesgranskninger og granskninger av nestenulykker og farlige forhold gir viktig læring til organisasjonen, og ofte kan det være nyttig å ha med noen utenfor organisasjonen som er berørt av hendelsen i granskningen. Alme Solutions har lang erfaring i denne typen granskninger både fra jernbane og energisektoren.  

Tilsvarende granskningsmetodikk som brukes etter ulykker kan også brukes i andre typer granskninger, som f.eks. i prosjektgranskninger/-gjennomganger og evt. hendelser som har ført til uforutsette tap eller forsinkelser.  

Alme Solutions har også erfaring i sikkerhetskulturgranskninger.
TA KONTAKT

Ønsker du at vi skal ta kontakt med deg? Vennligst fyll i kontaktinformasjon i skjemaet nedenfor.

Programvare

Alme Solutions er eneforhandler av OBARA-programvaren for risikostyring. Ta kontakt for en demonstrasjon.

Markedsområder

Våre tjenester er relevante for de fleste markedsområder, men vår spisskompetanse er innen energi og transport.

TA KONTAKT

info@almesolutions.no
+47 928 86086 Send oss en e-post