banner

INNLEIE

"Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen er framgang. Å arbeide sammen er suksess.." Henry Ford

Om din virksomhet i en periode har behov for ekstra ressurser eller spesialkompetanse dere selv ikke besitter kan Alme Solutions hjelpe dere. Både gjennom egne ressurser eller at via våre samarbeidspartnere kan vi tilby erfarne ressurser innenfor en rekke ulike områder. For innleieoppdrag skiller vi ofte mellom innleie i prosjekter og innleie i driftsorganisasjoner og begge typene kan både være fulltid eller deltid. For innleie i prosjekter kan vi typisk tilby følgende roller/kompetanser i prosjekterings- og gjennomføringsfasene i et prosjekt:
  • Planlegging og oppfølging av HMS
  • Kvalitetsledelse
  • Ansvarlig for trafikksikkerhet
  • RAMS-ingeniør
For innleie i driftsorganisasjoner dekker vi først og fremst følgende roller/kompetanser:
  • Sikkerhetsledelse
  • HMS-ledelse
  • Kvalitetsledelse
  • Barrierestyring
  • Sikkerhetskultur
TA KONTAKT

Ønsker du at vi skal ta kontakt med deg? Vennligst fyll i kontaktinformasjon i skjemaet nedenfor.

Programvare

Alme Solutions er eneforhandler av OBARA-programvaren for risikostyring. Ta kontakt for en demonstrasjon.

Markedsområder

Våre tjenester er relevante for de fleste markedsområder, men vår spisskompetanse er innen energi og transport.

TA KONTAKT

info@almesolutions.no
+47 928 86086 Send oss en e-post