banner

ANALYSER

"Det første skritt når du skal løse et problem, er å fortelle noen om det."

ANALYSER

Risikoanalyser er en sentral del av et selskaps risikostyring; uten gode analyser er det vanskelig å prioritere riktig og sette inn de riktige tiltakene. Alme Solutions har personell med mer enn 20 års erfaring i gjennomføring av risikoanalyser og har erfaring fra de fleste metoder som normalt brukes i industrien. Eksempler er: HAZID, grovanalyser, QRA, barriereanalyser, feiltrær, hendelsestrær, FMECA, ROS-analyser, sårbarhetsanalyser, RAMS-analyser, SJA, m.m.  

For å sikre gode resultater og høy nytteverdi er det viktig at man velger riktig verktøy for jobben, og vi gir gjerne råd og bidrar i diskusjoner om valg av metoder før man setter i gang med analysejobben.  

Vi har erfaring med å gjennomføre risikoanalyser med fokus på HMS, men også prosjektrisikoanalyser og risikoanalyser ved organisatoriske endringer, samt risiko- og mulighetsanalyser på strategisk nivå i en virksomhet.
TA KONTAKT

Ønsker du at vi skal ta kontakt med deg? Vennligst fyll i kontaktinformasjon i skjemaet nedenfor.

Programvare

Alme Solutions er eneforhandler av OBARA-programvaren for risikostyring. Ta kontakt for en demonstrasjon.

Markedsområder

Våre tjenester er relevante for de fleste markedsområder, men vår spisskompetanse er innen energi og transport.

TA KONTAKT

info@almesolutions.no
+47 928 86086 Send oss en e-post